Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.
Bageri Gruppen AB logo

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vår främsta målsättning är att tillhandahålla produkter som effektiviserar våra kunders tid, resurser och minimerar avfall. Men vår andra prioritet är att, med ambitiösa hållbarhetsmål, vara ledande och aktivt bidra till en bättre miljö, klimat och framtid. Denna grundtanke genomsyrar alla våra processer, från minsta ingrediens till produktion, avfallshantering och transport.

Återvinningsbara förpackningar

Vi arbetar för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och arbetar för att uppnå högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

Halvera matsvinnet

Nollvision för spill och svinn gör att vi arbetar aktivt för att till 2030 minska matsvinn i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

En fossilfri industri

Vi arbetar för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

Effektivare vattenanvändning

Vi kartlägger och mäter vår vattenförbrukning för att höja effektiviteten på vår vattenanvändning med etablerade effektiviseringsmål under 2020.

Goda villkor i leverantörsled

Vi arbetar med policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest

Vi har valt att följa Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Det är branschens egna ambitiösa hållbarhetsmål.

Vi väljer alltid svenska råvaror, gärna lokala, så långt det bara är möjligt. Vi är därför stolta över att även få sätta ”Från Sverige”-märket på våra produkter! 

Vi prioriterar kundtrygghet genom noggrant arbete och fokus på kvalitet och hållbarhet. Våra certifikat, inklusive BRC och ISO, bevisar vårt långsiktiga, säkra och hållbara tillvägagångssätt i varje aspekt av vår verksamhet. Läs mer och se våra certifikat genom länken nedan!